VELKOMMEN TIL AKADEMIET SOUNDWAVE

SoundWave Akademiet (Academy of SoundWave, Denmark) er en privatejet undervisningsorganisation stiftet d. 1 oktober 2010. Akademiets kerneydelse består af en musikalsk grunduddannelse indenfor musikkens teoriområder såsom hørelære (solfege), teori, musikhistorie og musikdidaktik. Endvidere undervises/vejledes der indenfor områder som rytmik, Stomp, grundlæggende indføring i sammenspilsinstrumentarium (keyboard/klaver, bas, guitar,trommesæt, Percussion) samt Ikt.
Skriftlig afrapportering i de enkelte deldicipliner sammen med musisk udfoldelse vægtes højt. Den differentierede undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs viden og har som mål at bibringe en slutviden der mindst ligger på linie med de allerede etablerede offentlige MGK-uddannelser. Undervisningsvarigheden anslåes som udgangspunkt at være 2-3 årigt og tilpasses i hvert enkelt tilfælde den enkelte elevs muligheder hvad angår daglig undervisning.
Akademiet stiller som en ekstra service akkompagnatør (vederlagsfrit) til rådighed under hele dannelsesforløbet. SoundWave Akademiet (Academy of SoundWave, Denmark) er en non-profit organisation, der tilbyder vederlagsfri undervisning til udvalgte elever.
Daglig leder er Kurt Riisgaard, der er uddannet statsprøvet musikpædagog fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium i 1983. Kurt Riisgaard har en undervisningserfaring på 35 år, heraf 20 års som seminarielektor. Af andre undervisningsområder/institutioner kan nævnes Danmarks Lærerhøjskole, MGK-uddannelsen samt mangeårigt medlem af censorkorpset.

Kontakt Os

Indtast dine informationer her, og vi vender tilbage til dig snarest.

Grantofteparken 878, 2750 Ballerup

www.aswd.dk